M&P Bureauservice

M&P Bureauservice ondersteunt brancheorganisaties, kennisinstituten en verenigingen in de sector textiel, kleding en textielverzorging.
 
Voor deze klanten ontwikkelt M&P Bureauservice een breed pakket aan diensten zoals:
  • bestuursondersteuning
  • secretariaat en ledenadministratie
  • financiële administratie
  • signaleringsfunctie
  • belangenbehartiging
  • eerstelijns vraagbaak
  • projectcoördinatie

M&P Bureauservice werkt onder andere voor de volgende klanten:
 
CINET
Het Comité International de l’Entretien du Textile is de organisatie van internationale brancheverenigingen op het gebied van textielverzorging. M&P verzorgt het secretariaat van Cinet en ondersteunt haar activiteiten.
 
 
 
FTN
Federatie Textielbeheer Nederland. FTN is een vereniging waar vrijwel alle vooraanstaande Nederlandse wasserijen / linnenverhuurders lid van zijn. Leveranciers van onder andere textiel, wasmiddelen, machines, apparatuur en systemen zijn eveneens aangesloten bij FTN.
 
 
 
NETEX
NEderlandse vereniging van TEXtielreinigers. Voor deze branchevereniging voor Nederlandse stomerijbedrijven verzorgt M&P naast het secretariaat ook een telefonische vraagbaak-service.
 
 

TCT
Stichting TrainingCentrum Textielverzorging heeft als doel het opleiden en trainen van Netex-leden en hun medewerkers. M&P verzorgt het secretariaat en begeleidt het gehele cursusaanbod.
 
 
 
TKT
Het Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging fungeert als kennismakelaar. Zij inventariseert kennisbehoeften, doet voorstellen voor onderzoeksprojecten en zoekt, na goedkeuring van de betrokken brancheorganisaties NETEX en/of FTN, een binnen- of buitenlandse partner die het onderzoek kan uitvoeren. Het TKT voert dus zelf geen onderzoeken uit. Wel is zij betrokken bij de uitvoering. Het TKT stelt haar kennis beschikbaar aan leden van NETEX en FTN.  
 
 
VEMATEX
VEreniging van MAchineleveranciers voor TEXtielreiniging. Vematex is de brancheorganisatie van toeleveranciers van producten en diensten binnen de textielverzorgingsbranche. Naast het verzorgen van het secretariaat organiseert M&P activiteiten voor de VEMATEX.
 
 
Uw doelstellingen en wensen centraal